Tin tức

Quy tắc an toàn khi sử dụng cần trục, cầu trục

Cần trục tự hành là loại cần trục có thiết bị phát động lực là động cơ đốt trong, hệ thống di chuyển bằng bánh xích hoặc bánh lốp, nó có tính cơ động rất cao, có khả năng di chuyển trong phạm vi khá rộng lớn.

Hướng dẫn này áp dụng cho việc kiểm tra, lập hồ sơ kỹ thuật đối với cần cẩu .. .

Các yêu cầu phải tuân thủ để đảm bảo anh toàn khi vận hành xe cần cẩu